Välkommen
" script for each button and // . paste it into your HTML file to compile and // . define your rollover button. ------------>
Hej Hej Hej Hej Hej Hej Hej Hej Hej Hej

Uppsala University Jazz Orchestra , leader: Ulf Johansson Werre
Repetition i Musicum 2009-04-23 under ledning av Ulf Johansson Werre.
Quick Time
Quick Time Movie
Movie


Tar lång tid att ladda !

Åhörare är kursdeltagare från Uppsala Senioruniversitet.
Uppsala University Jazz Orchestra at Musicum Uppsala University Jazz Orchestra at Musicum
Vår lärare och tillika bandlrdare, Ulf Johansson (p,tb) Vår lärare, tillika bandledare Ulf Johansson Werre (p,tb)
UUJO, saxsektionen Hjälp, Kristen heter sångerskan, tror jag ! Maila mig om du vet bättre !

Uppdaterad 2009-05-06

Hej
© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.