Välkommen
" script for each button and // . paste it into your HTML file to compile and // . define your rollover button. ------------>
Hej Hej Hej Hej Hej Hej Hej Hej Hej Hej

Klicka för Holmen Papers hemsida där Hallsta Pappersbruk ingår!Uppdaterad: 2005-02-08
Källa: Holmen Bruks och Fabriks Aktiebolag, utgiven av Åhlén & Åkerlunds boktryckeri 1945

Uppfordringsverket. Uppläggning på vedgården. Iläggning av kubb i slipstol.
Hallsta pappersbruk år 1945 Flisfyllning av sulfitkokare. Provning av slipmassan Pm 7, där massan blir till tidningspapper, virapartiet närmast
Pappersrullen - tambouren - har en bredd av nära sex meter. Packning, gavlarna fastlimmas i en särskild maskin Sverige har tillgång till en stor och modern handelsflotta, speciellt lämpad för papperstransport.

Hej
© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.