Välkommen
" script for each button and // . paste it into your HTML file to compile and // . define your rollover button. ------------>
Hej Hej Hej Hej Hej Hej Hej Hej Hej Hej

Välkommen till Flatenbergs hytta utanför Smedjebacken i södra Dalarna !

Uppdaterad 2006-08-19                                                                                                     Läs  Läs broschyr !  mera !                                                                                                              Mer information

Infarten till Flatenbergs hytta nära Smedjebacken i Dalarna Entré ! Hyttan Här brusar det inte så mycket längre . . .
Hyttan och masugnen Så här gick det till 1912 !
Slaggtegel kvar, trä borta. Masugnen från öster med hyttan i bakgrunden
Flatenbergshyttans masugn Ulla beundrar ! Masugnen Den gamla masugnen på nära håll.
Masugnen Gammalt och nytt.
Hyttan Masugnen, detalj

Hej
© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.