Välkommen
" script for each button and // . paste it into your HTML file to compile and // . define your rollover button. ------------>
Hej Hej Hej Hej Hej Hej Hej Hej Hej Hej

Den heliga lunden (1882)

Dödens ö (1886)


Arnold Böcklin (1827 -1901) föddes i Schweiz och studerade i Tyskland. Var växelvis bosatt där och i Italien.

En stor...
...inspirationskälla !

Uppdaterad 2005-02-07

Dödens ö (1880)
Ruin i ett månbelyst landskap (1849)

Dödens ö (????)


Böcklins suggestiva kompositionsstil fick sitt mest markanta uttryck i "Dödens ö", här visad i tre olika versioner målade under 1880-talet.


Hej
© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.